• Nasza biblioteka

    • "Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego".

     Jan Paweł II     

                   

      

     Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli oraz ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały.Nasza biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie, które pełni funkcję: wypożyczalni i czytelni.

     Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 5000 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne. Posiadamy również zbiory multimedialne.

     W 2008 r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).

      

                  

      

     ICIM służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej. Oferuje dostęp do:

     • internetu
     • skanera
     • nagrywarki
     • drukarki

      

      

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     • W roku szkolnym 2017/2018 w ramach NPRCz zakupiliśmy do naszej biblioteki nowości czytelnicze literatury dziecięcej i młodzieżowej za kwotę 5 000 zł. Program trwa do końca grudnia 2018 r. W jego ramach realizowaliśmy następujące działania promujące czytelnictwo.

       

      1.Zasięgnęliśmy opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek.

      2.Umożliwiliśmy uczniom wypożyczenie książek na okres ferii i wakacji.

      3.Uwzględnimy potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek. Zakupiliśmy książki dla uczniów ze spektrum autyzmu i z problemami logopedycznymi.

      4.Podjęliśmy współpracę z biblioteką publiczną, planując zakup książek.  Wymieniamy informacje  o wydarzeniach promujących czytelnictwo..

      5.Zorganizowaliśmy akcje promujące czytelnictwo.

      Molik i harcerz z książką na połoninie - dwudniowy biwak

      Jak nie czytam, jak czytam  - udział w III edycji ogólnopolskiej akcji bicia przez uczniów rekordu czytania książek w tym samym momencie.

      Kiermasz książek w ramach organizowanego w szkole „Pikniku Rodzinnego „

      Nordic Walking i książka łączą pokolenia – wspólna wyprawa z książką w plecaku uczniów i pań ze stowarzyszenia 50+ na Jeziorka Duszatyńskie.

      Selfie z książką- warsztaty fotograficzne połączone z konkursem czytelniczo- fotograficznym.

      Konkurs na zdjęcie ulubionego bohatera literackiego.

      Więcej na temat naszych działań można przeczytać w KLUBIE CZYTELNICZYM. Zapraszamy:)

       

     • Projekt PoczytajMY

     • W roku szkolnym 2015 / 2016 uczennice klasy II gimnazjum uczestniczyły w ogólnopolskim projekcie promującym czytelnictwo PoczytajMY prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Drugoklasistki w ramach projektu prowadziły w naszej grupie przedszkolaków zajęcia czytelnicze, którym towarzyszyły gry i zabawy edukacyjne.Spotkanie z książką odbywało się raz w miesiącu.

      Zapraszamy do obejrzenia relacji z projektu w formie prezentacji programu PREZI.