• Zespół Szkół w Komańczy powstał 1 września 2004 roku. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum. Siedzibą zespołu jest dotychczasowy budynek szkoły podstawowej, który po pożarze szkoły w 2005 roku został całkowicie odnowiony i nowocześnie wyposażony.

      Obecnie w szkole podstawowej z oddziałem i punktem przedszkolnym uczy się 93 dzieci z Komańczy, Dołżycy, Czystogarbu, Osławicy, Nowego Łupkowa, Prełuk, Radoszyc i Rzepedzi. W trzech oddziałach gimnazjum uczy się 63 uczniów, absolwentów Szkoły Podstawowej w Komańczy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Łupkowie. W zespole pracuje 26 nauczycieli i 8 pracowników obsługi. Szkoła posiada 10 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę wyposażoną w multimedialne centrum informacyjne, salę gimnastyczną oraz stołówkę.

      W ofercie edukacyjnej stałe miejsce ma nauczanie języka ukraińskiego, które odbywa się w trzech grupach międzyoddziałowych. Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie objęci są specjalistyczną opieką pedagoga oraz logopedy. Mimo że do szkoły dojeżdża blisko połowa uczniów, szkoła organizuje liczne zajęcia pozalekcyjne. Wśród nich największą popularnością cieszą się kółka: plastyczne, teatralne, taneczne, informatyczne, SKS oraz zajęcia sekcji Karate.

      Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po szkolesmiley