• Komańcza to miejscowość ładna, zadbana, z bogatą historią, położona w malowniczej kotlinie rzeki Osławicy i jej dopływu Barbarki. Wioskę otaczają porośnięte gęstymi lasami szczyty gór Dyszowej, Mogiły, Kowalówki, Sokolniska i Kanaflowego Łazu. Charakteryzują ją rozległe górzyste i zalesione przestrzenie. Z ich zboczy i śródleśnych polan można podziwiać urokliwe widoki na kotliny rzek i zachodnie partie Beskidu Niskiego.
         Komańcza jest drugą co do wielkości gminą w Polsce, chociaż pod względem zaludnienia należy do regionów o najmniejszej liczbie mieszkańców. To modna miejscowość letniskowa o wyjątkowo czystym środowisku. Tu można napełnić płuca świeżym, górskim powietrzem i ugasić pragnienie źródlaną wodą. Na obszarze gminy znajdują się ciekawe zabytki kultury sakralnej, a okoliczne lasy są siedliskiem wielu gatunków roślin zwierząt, których w Europie już zabrakło lub zanikają.

    Szlakiem ikon:

         Na Podkarpaciu jak w żadnym innym miejscu, przenikają się kultury Wschodu i Zachodu. Region ten to fenomen na skalę europejską, w którym sąsiadujące przez stulecia grupy etniczne stworzyły nową, odrębną kulturę.
         Ktokolwiek przybywa w Bieszczady spotyka na drodze swoich wędrówek liczne, głównie drewniane cerkwie, doskonale wkomponowane w górki pejzaż. Na szlaku tym znajdują się również piękne świątynie naszej gminy.
    Szczawne - Drewniana cerkiew grecko-katolicka p. w. Zaśnięcia Matki Bożej z 1888r, Obok świątynie drewniana dzwonnica i cmentarz parafialn.
    Rzepedź - Drewniana cerkiew grecko-katolicka p. w. Św. Mikołaja Biskupa z 1842r. Z drewnianą dzwonnicą, otoczona niewysokim kamiennym murkiem. Jedna z najpiękniejszych.
    Turzańsk - Cerkiew prawosławna p. w. Michała Archanioła z 1803r.. Obok najwyższa w Polsce drewniana dzwonnica słupowa.
    Komańcza - Cerkiew p. w. Opieki Matki Bożej z 1802r. We wnętrzu kompletny ikonostas z 1832r. Przed świątynią drewniana dzwonnica-brama.
    Radoszyce - Cerkiew p. w. Św. Dymitra z 1868r. Na uwagę zasługuje rokokowy ołtarzyk oraz malowidła na chórze, przedstawiające życie codzienne mieszkańców wsi. Przed świątynią kamienna dzwonnica parawanowa.
    Smolnik - Murowana cerkiew p. w. Św. Mikołaja z 1806r. Obok murowana dzwonnica. Od 1969r. Używana jako kościół rzymsko-katolicki
    Wisłok Wielki - Cerkiew p.w. Św. Onufrego (obecnie kościół rzymsko-katolicki),zbudowana w latach 1850 - 53. Wokół świątyni murek z łamanego kamienia i murowana dzwonnica
    Miejsca, w których trzeba być:
          Urokliwe Jeziorka Duszatyńskie. Wspaniała puszcza karpacka z dwoma malowniczymi jeziorkami, miejscem wodopoju jeleni i saren.
          Mogiła (609m) - ze szczytu widok na doliny potoków Barbarki i miejscowość Dołżycę.
          Majkowski Wierch (617m) - malownicze widoki na całą okolicę.
          Kowalkówka (616m) - ze szczytu widoczne pasmo Jasieniowej, Majkowski Wierch i Mogiła.
          Jasieniowa (737m) - z podszytowych polan widok na dolinę Osławicy, pasmo Chryszczatej i Magurycznego.
          Krasna (660m) - widok na Komańczę - Letniko, dolinę Osławicy, wschodnie ramię Kamienia oraz Popów Weirch.
    Obiekty, które warto zobaczyć:
         Drewniana cerkiew prawosławna, która spłonęła .... września 2006 r. Pozostał tylko niski drewniany murek, z dzwonnicą, pamiątkowymi krzyżami misyjnymi i przycerkiewny cmentarz.
         Duża murowana cerkiew grekokatolicka zbudowana w latach 1985 - 88 zwieńczona małą drewnianą cerkiewką z Dudyniec. Przy cerkwi istnieje Muzeum Łemkowskie prezentujące w starej chyży, przedmioty życia codziennego Łemków.
         Kościół rzymskokatolicki z 1949 r. Wzniesiony na fundamentach świątyni przedwojennej.
         Klasztor S.S. Nazaretanek, obiekt w stylu modnej po pierwszej wojnie światowej secesji, zbudowany w typie pensjonatu uzdrowiskowego. W klasztorze znajduje się muzeum internowanego tu w latach pięćdziesiątych prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.
         Resztki cmentarza żołnierskiego - ślad walk austriacko-rosyjskich z pierwszej wojny światowej.
         Stare, zabytkowe chaty łemkowskie oraz liczne kapliczki i krzyże znajdujące się głównie we wschodniej części wioski.
         Turystyczną atrakcją jest kolejka wąskotorowa, która biegnąc malowniczą trasą, łączy Komańczę z Cisną.