• Historia oświaty w Komańczy

     

    Pierwsze informacje na temat oświaty w Komańczy pochodzą z pierwszej połowy XVIII w.. Trudno  stwierdzić czy był to osobny budynek szkolny, czy nauka odbywała się w domu bakałarza lub w cerkwi.

    Kolejna informacja o szkole parafialnej w Komańczy pochodzi z 1830 r..

    W 1870 r. w Komańczy uczono w „szkółce z potrzeby”.

    W 1902 r. szkoła nie funkcjonowała.

    Przy wsparciu właściciela Komańczy Józefa hr. Potockiego oraz miejscowego komitetu rodziców reprezentowanego przez Wojciecha Białasa, zarządcę dóbr Potockich i Schmidta, naczelnika stacji kolejowej, dnia 15 stycznia 1904 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły początkowej w Komańczy założonej przez Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL), koło w Sanoku. W roku szkolnym 1904/1905 uczęszczało do szkoły 33 uczniów - 19 chłopców i 14 dziewcząt, na pierwszy stopień 15, zaś na drugi stopień nauczania 18 uczniów.

    Jednak w 1910 r. w Komańczy działała już zapewne szkoła ludowa.

    W 1924 r. dzieci w Komańczy uczęszczały do 2-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej z ruskim językiem wykładowym. Budynek szkolny był murowany, o dwóch izbach lekcyjnych.

    W okresie okupacji, w roku szkolnym 1939/1940 niemiecka administracja szkołę dla dzieci z rodzin ukraińskich umieściła w domu zakonnym ss. Nazaretanek. W jesieni 1940 r., dzięki staraniom ks. Stanisława Porębskiego i Stanisława Kasiewicza uruchomiona została Publiczna Polska Szkoła Powszechna w Komańczy, do której uczęszczało około 40 dzieci z Komańczy i okolicznych miejscowości.

    Po zakończeniu działań wojennych szkoła podjęła naukę. Naukę zaczęto prowadzić w budynku zastępczym będącym własnością gminy.

    W 1961 r. nazwę Publiczna Szkoła Powszechna zastąpiono określeniem: Szkoła Podstawowa w Komańczy. W późniejszych latach szkoła otrzymała imię Janka Krasickiego. W 1963 r. nauka była prowadzona w dwóch budynkach.

    Do czerwca 1967 r. nauka odbywała się w dwóch budynkach szkolnych.

    Rok szkolny 1967/1968  młodzież rozpoczęła w nowej szkole tzw. tysiąclatce, która została zbudowana w miejscu, gdzie stał spalony w 1946 r. drewniany dwór.  

    W 1979 r. w wyniku zmian w systemie oświaty w Komańczy utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną im. J. Krasickiego. Zmiana nazwy i patrona nastąpiła w 1992 r. na: Szkoła Podstawowa w Komańczy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

    Kolejna reforma oświaty doprowadziła do powstania w 2004 r. Zespołu Szkół w Komańczy, który obejmował szkołę podstawowa i gimnazjum.

    W 2005 r. budynek szkolny uległ częściowemu spaleniu. Skutki pożaru i akcji gaśniczej były bardzo dotkliwe. Obiekt poddano kapitalnemu remontowi, przystosowując do współczesnych wymogów kształcenia i wyposażając w niezbędny sprzęt oraz  pomoce naukowe.

    Reforma oświaty w 2017 r. doprowadziła do likwidacji gimnazjum i szkoła ponownie zmieniła nazwę na obecną: Szkoła Podstawowa w Komańczy im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

     

     

    Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po szkolesmiley