• O akcji

    • Trwa akcja "Wyślij książkę do Komańczy"

     W 2010 roku nasza szkoła została obdarowana przez ludzi dobrej woli nowymi książkami. Wszystkie otrzymane książki zostały opieczętowane logiem akcji, zawierającym sentencję "Czytanie uskrzydla". 2264 pozycje trafiły do uczniów naszej i sąsiednich szkół oraz powiększyły księgozbiór biblioteki szkolnej. Pomysłodawcami akcji byli pan Dariusz Podbereski z Radia Gdańsk - sympatyk Bieszczad oraz pochodzący ze Szczawnego pan Błażej Błażejowski - pracownik naukowy Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Akcja została nagłośniona przez radiową Trójkę, Gazetę Wyborczą oraz przez wiele portali internetowych o zasięgu ogólnopolskim. Zamierzeniem projektu było propagowanie wiedzy oraz rozwój zainteresowań wśród bieszczadzkiej młodzieży, tak aby otrzymana książka mogła stać się bodźcem do lepszej nauki, a następnie startu do szkoły średniej i później na studia. Po czterech latach pan Dariusz postanowił wrócić do pomysłu i zaprosił na portalu społecznościowym facebook znajomych do wysyłania książek do Komańczy.

     W roku 2017 roku do szkoły dotarły od 17 darczyńców 453 książki, z czego 195 to książki nowe, a 258 używane. Od początku projektu, czyli od roku 2010 liczba książek, które do nas trafiły to 4306 pozycje.

     Ponadto facebookowe wydarzenie WYŚLIJ KSIĄŻKĘ DO KOMAŃCZY https://www.facebook.com/events/418286118359733/ nie jest już sezonową akcją. Książki do szkoły można wysyłać cały rok.

     W 2018 roku do szkoły dotarło 300 książek, w tym 79 używanych.

     Darczyńcom serdecznie dziękujemy.