• Informacje

   • Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów i wspiera działalność statutową Zespołu Szkół w Komańczy.

    W roku szkolnym 2018/19 do zarządu Rady Rodziców należą:

    przewodnicząca: pani Renata Winkowska

    sekretarz: pani Dorota Kołodziej

    skarbnik: pani Anna Sobolak

    Członkowie Rady Rodziców:

    pani Sylwia Kudlik

    pani Małgorzata Szelast

    pani Wioletta Czekierda

    pani Mariola Baj-Herbut

    pani Elżbieta Karolik

    pani Czesława Krzesińska

    pan Bogusław Myszczyszyn

    pan Robert Kopylec


    Rada Rodziców podjęła uchwałę o wysokości nieobowiązkowych składek na RR w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości:

    1 dziecko w zespole - 35 zł,

    2 dzieci w zespole   -  25 zł za każde dziecko,

    3 dzieci i więcej w zespole - 20 zł za każde dziecko.


    Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców:

    PBS 89 8642 1184 2018 0005 3107 0001

    lub w sekretariacie szkoły